دکتر طالبی استاندار یزد وزارت کشور و حوزه های امنیتی تدابیر ساعت پایانی رأی اتخاذ کنند.

دکتر طالبی در نشست هیئت اجرایی انتخابات شهرستان میبد گفت : حساسیت‌هایی در حوزه انتخابات شاهد بوده ایم که امیدواریم وزارت کشور و حوزه‌های امنیتی تدابیر ساعت پایانی رأی اتخاذ کنند. به گزارش خبر نگار میبد نیوز دکتر طالبی در نشست هیئت اجرایی انتخابات شهرستان میبد.ضمن عرض خداقوت و خسته نباشید به تمام عوامل اجرایی […]