نامگذاری یکی از میادین و معابر شهرمیبد به نام سردار رشید اسلام

شهردارمیبد گفت: به علت درخواست‌های زیاد مردمی‌در این زمینه، مجموعه مدیریت شهری دوشنبه همین هفته به صورت فوق العاده جلسه کمیته نامگذاری را برگزار خواهد کرد تا یکی از معابر و میادین شهر به نام این شهید بزرگوار نامگذاری شود و تا قبل از اربعین شهید سلیمانی المان میدان نیز رونمایی شود.