پیام تبریک فرماندارمیبد به آیت‌الله اعرافی

فرماندارمیبد با صدور پیامی‌انتصاب آیت‌الله اعرافی را به عضویت فقهای شورای نگهبان تبریک گفت.