۵ میلیارد تومان دیگر به پروژه ورزنه – ندوشن اختصاص یافت

فرماندارمیبد با اشاره به مبلغ دو میلیارد تومان اختصاص داده‌شده برای جاده ورزنه و ندوشن گفت: مبلغ ۵ میلیارد تومان دیگر نیز برای تکمیل زیرساخت‌های مسیر ورزنه – ندوشن اختصاص یافت.