جلوگیری از ورود خبرنگار میبدی به محل برگزاری کنکور ۹۸

صبح امروز ۱۳تیرماه مسئولین آزمون سراسری در شهرستان میبد از ورود خبرنگار شهرستان جهت پوشش خبری جلوگیری کردند . به گزارش میبد نیوز صبح امروز یکی از خبرنگاران شهرستان میبد جهت پوشش خبری جلسه کنکور به محل برگزاری آزمون مراجعه کرد ولی علی رغم هماهنگی‌های قبلی با مسئولین برگزاری آزمون، از ورود خبرنگار به داخل […]