تجلیل از عوامل برگزاری همایش فرهیختگان و روز میبد

در مراسمی‌با حضور فرماندار وشهردارمیبد از عوامل برگزاری همایش فرهیختگان و روز میبد با اهداء لوح تجلیل شد.