دیدار فرماندارمیبد با فرماندار جدید اردکان

فرماندارمیبد با فرماندار جدید اردکان دیدار و گفت‌وگو کرد.