تجلیل فرماندارمیبد از فعالان و پیشکسوتان امر ورزش شهرستان

فرماندارمیبد با حضور در منزل محمدحسین غفور زاده از فعالان و حسین دهقانی از پیشکسوتان امر ورزش شهرستان با اهدا لوح تقدیر تجلیل نمود.

مردم در بازگشایی مسیر رودخانه‌ها همکاری داشته باشند

بخشدار مرکزی میبد گفت: مردم در بازگشایی و باز بودن مسیر رودخانه‌ها در بخش مرکزی همکاری داشته باشند.