عبدالرسول بنّاء رئیس شرکت تعاونی روستایی میبد : توزیع میوه عید از ۲۵ اسفند در شهرستان میبد

رئیس شرکت تعونی روستایی میبد از توزیع میوه شب عید از ۲۵ اسفند در شهرستان میبد خبر داد. به گزارش میبد نیوز عبد الرسول بنّا رئیس شرکت تعاونی روستایی میبد از توزیع میوه شب عید از ۲۵ اسفند در شهرستان میبد خبر داد وگفت : سهمیه میوه شهرستان میبد با توجه به جمعیت صد هزار […]