۶۰۰ اصله نهال زیتون در شهرک صنعتی جهان‌آباد میبد غرس شد

هم‌زمان با پانزدهم اسفند روز درختکاری معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری به همراه جمعی از مسئولین و دانش آموزان،۶۰۰ اصله نهال زیتون را غرس کردند.