کارگاه آموزشی انسجام سازمانی مدیریت آبخیز در فرمانداری میبد برگزار شد

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندارمیبد توانمندسازی و برند سازی در حوزه کشاورزی را هدف برگزاری کارگاه‌های آموزشی مدیریت جامع آبخیز عنوان کرد.