دیدار فلاح فرماندار با شهردار جدید شهر میبد

فلاح فرماندار به همراه بخشدار مرکزی، با شهردار جدید شهر میبد دیدار کرد.