چهارصد ۱۵نفر از شهروندان میبدی عازم سرزمین وحی می شوند

مدیر حج وزیارت شهرستان میبد از اعزام چهار صد ۱۵نفر از شهروندان میبدی در قالب سه  به حج امسال خبر داد. زارع در گفت وگو با میبد نیوز  بیان داشت : چهارصد ۱۵نفر از شهروندان میبدی در قالب سه کاروان به سرزمین وحی اعزام می‌شوند که از این تعداد ۲۱۴زن و۲۰۱مرد می‌باشند وی با اشاره […]