یاد واره شهدا و درگذشتگان بخش بهداشت و درمان میبد برگزار شد

همزمان با شب شهادت جانسوز رئیس مکتب تشیع حضرت امام جعفر صادق (ع) مراسم عزاداری در سالن اجتماعات بیمارستان میبد برگزار شد