آیت الله اعرافی درجمع هیئت امنا دانشگاه میبد: علم باید محور نگاه مسئولین باشد /دانشگاه ها آموزش های کاربردی وتوان افزایی عملیاتی ندارند

صبح امروز اعضای هیأت امناء دانشگاه میبد با حضرت آیت الله اعرافی دیدار و اقدامات انجام شده دانشگاه را ارائه دادند آیت الله اعرافی درجمع هیأت امناء دانشگاه میبد با اشاره به اینکه درحاضر بقاء دانشگاه‌ها تنازع بقاء ورقابت فشرده وحرکتی برخلاف موج است بیان داشت : تدابیر لازم برای اینکه دانشگاه بماند وعمق پیدا […]

رئیس اداره تربیت بدنی میبد : برگزاری۶۷کلاس ورزشی ویژه بانوان و۷۵ کلاس ورزشی ویژه بانوان برای اوقات فراغت

زارع بیدکی رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان میبد از فعالیتهای عمرانی و ورزشی سه ماهه اول سال ۹۷خبر داد. زارع بیدکی ازفعالیتهای عمرانی اداره تربیت بدنی شهرستان میبد خبر داد وگفت :با همکاری فرمانداری ،شورای شهر وشهرداری توانستیم زمین چمن مصنوعی بزرگ شهرستان وروستاهای بخش مرکزی را پیگیری ودرجهت ساخت وبهره برداری آن اقدام کنیم […]

آیت الله اعرافی در جمع ورزشکاران باستانی میبد : انسانهای تنبل ومال اندوز درمیدان رقابت زندگی مردود هستند.

به مناسبت هفدهم شوال روز فرهنگ پهلوانی وورزش زورخانه ای جمعی از ورز شکاران باستانی با حضرت آیت الله اعرافی دیدار کردند . آیت الله اعرافی درجمع ورزشکاران باستانی با اشاره به اینکه بدن و روح بشر وارد مسابقه ای رو به پیش وکمال درابعاد مادی جسمانی وبدنی و ابعاد روحی وروانی است بیان داشت […]