در پاسخ به نامه فرماندارمیبد صورت گرفت؛دستور دکتر موهبتی به‌منظور تکمیل ساختمان اداره بیمه سلامت شهرستان میبد

  فرماندارمیبد به‌منظور تکمیل ساختمان اداره بیمه سلامت شهرستان میبد طی نامه‌ای دستور دکتر موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان را گرفت.

ابوالحسنی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری میبد :آسیب های اجتماعی پدیده ای قابل کنترل وپیشگیری است

صبح امروز جلسه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با حضور ابوالحسنی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری میبد وبرخی از مسئولین ادارات شهرستان در فرمانداری میبد برگزار گردید . معاون سیاسی امنیتی فرماندار میبد آسیبهای اجتماعی را پدیده ای واقعی متغیر وقابل کنترل وپیشگیری دانست وگفت : شناسایی پیشگیری وکنترل آسیبهای اجتماعی ضروری ودارای اهمیت خاصی است و […]