دعوت از عموم مردم برای شرکت در مراسم بزرگداشت سردار شهید سید حسین فیض اردکانی

مراسم بزرگداشت سردار شهید سید حسین فیض اردکانی در شهرستان میبد برگزار می‌شود.