دکتر زینی وند در نشست شورای اداری شهرستان میبد: مدیران ظرفیت ها راشناسایی باجسارت وباتدبیر وارد میدان شوند/کلید واژه شرایط امروزه جهاد اقتصادی است

نشست شورای اداری شهرستان میبد با حضور معاون استاندار دکتر زینی وند ،آیت الله اعرافی ،برخی از مدیران کل استان ومسئولین شهرستان میبد درمصلی حضرت آیت الله اعرافی برگزار گردید. دکتر زینی وند با اشاره به اینکه آنچه موجب پیشبرد یک کشور استان وشهرستان خواهد شد همدلی وهماهنگی بین مسئولین است بیان داشت : به […]