کارگاه آموزشی “اختلال وسواس از آسیب شناسی تا درمان” ۱۴ تیرماه در دانشگاه آزاد میبد

بمنظور بررسی آسیب‌های روانی و کاهش آلام افراد مبتلا، گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد میبد در نظر دارد اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی متناسب با موضوعات مختلف با بهره مندی از تجربیات علمی‌و عملی کارشناسان صاحب نظر نماید. به گزارش روابط عمومی‌دانشگاه آزاد اسلامی‌میبد به همین منظور کارگاه آموزشی “اختلال وسواس از آسیب شناسی تا […]