اقدام قابل تحسین گروه منتظران قائم آل محمد

همزمان با فرارسیدن اعیاد شعبانیه وبرگزاری جشنها امسال گروه منتظران قائم آل محمد علاوه بر شادی مردم دریک حرکت خداپسندانه موجب شادی کودکان سرطانی موسسه محک شدند. گروه منتظران قائم آل محمد درگفتگو با خبرنگار میبد نیوزبیان داشتند : از سال ۱۳۸۷برای برگزاری جشن نیمه شعبان خیابان شهید میرباقری را آذین بندی ونمایشهای عروسکی را […]