کسب درجه یک اعتبار بخشی توسط بیمارستان امام جعفر صادق (ع) شهرستان میبد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان امام جعفر صادق (ع) شهرستان میبد معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد مراتب تقدیر و تشکر خود را از تلاش های تیم مدیریتی و کارکنان این بیمارستان در اخذ درجه یک اعتبار بخشی اعلام نمود